Deli Nature Fund

Deli Nature is een toonaangevende speler in voeding voor vogels, hobbydieren en knaagdieren. Wereldwijd heeft Deli Nature dankzij de hoogwaardige kwaliteit en het unieke gamma producten naam en faam opgebouwd.

Onze mission statement is “delicatesses from nature”. Onze hoogwaardige grondstoffen halen we uit de natuur uit alle werelddelen. Daarom vinden wij dat het onze taak is om ook iets terug te geven aan de natuur.

In 2019 werd het Deli Nature Fund opgericht met als doel projecten wereldwijd te ondersteunen en zo onze bijdrage te leveren en een steentje bij te dragen aan het behoud van fauna en flora op onze wereld. Zo kunnen we hier in de toekomst ook nog van genieten.

Het eerste project dat we ondersteunden was het reddingsproject van duizenden flamingo babies op Kampfers Dam in Zuid Afrika. Door de aanhoudende droogte verlieten oudervogels hun nesten en jongen met mogelijk katastrofale gevolgen van dien. Door hulp uit verschillende hoeken, waaronder ook van het Deli Nature Fund, zijn lokale groepen erin geslaagd het grootste deel van de flamingo’s te redden. Dit met heel groot succes.

In 2019 is Deli Nature een samenwerking aangegaan met ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots) in Berlijn. In samenwerking met ACTP en Pairi Daiza is een project opgezet voor de reïntroductie van de Spix Ara in zijn natuurlijke habitat, de Caatinga in Brazilië. Ook wordt ondersteuning aangeboden aan het behoud van de verschillende soorten Caraïbische amazones zoals de keizeramazone, koningsamazone, Sint-Lucia en Dominca amazone.

In de toekomst willen we het Deli Nature Fund verder uitbouwen en ons engageren om verschillende soorten projecten waar ook ter wereld te ondersteunen en dit niet alleen naar bedreigde papegaaiensoorten. Wij zien dit veel ruimer. Voorstellen zijn steeds welkom en worden zorgvuldig bekeken.

Herintroductie Spix's Ara

Nog slechts 90 dagen tot DE DROOM realiteit wordt!

20 jaar na uitgestorven te zijn in het wild, wordt de Spix’s Macaw teruggebracht naar de Braziliaanse Caatinga. Na vele jaren van intensief werk aan dit project, gaan we nu een rechte lijn naar het einde – “SpixAreComingHome”!

Op 17 februarie 2020 zullen de eerste 50 papegaaien aan hun reis beginnen van ACTP Berlijn naar Brazilië, hun natuurlijke habitat. Eerst zullen ze verblijven in ACTPs vrijlatingsfaciliteit vlakbij Petrolina voor ze gereintroduceerd worden in het wild.

Dit historisch event is mogelijk dankzij een nauwe samenwerking van ACTP met Deli Nature, ICMBio Brazilië, the Pairi Daiza Foundation België, Al Wabra Wildlife Preservation Qatar en vele andere partners.

Volg de aftelklok op de Facebookpagina van ACTP en volg de kleine blauwe ara’s tijdens de terugreis naar hun natuurlijke habitat na 20 jaar…

 

Samenwerking Deli Nature & ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots)

Van de natuur voor de natuur!

Deze week (11/09 – 15/09) vieren we de samenwerking tussen ACTP & Deli Nature! op donderdag 09/12/2019 organiseerde Deli Nature, een workshop bij ACTP waarbij klanten en distributeurs van onze vogelvoeding aan deelnamen. Er werden presentaties gehouden over de voeding en de verzorging van de dieren. Ook werd er een rondleiding gegeven in de gebouwen van ACTP, inclusief een rondleiding achter de schermen. De focus ging vooral naar het dieet van de papegaaien, maar zeker ook naar het werk van ACTP – het behoud van bedreigde papegaaiensoorten.

Dankzij de steun van het Deli Nature Fund, is Deli Nature hiermee een betrouwbare en sterke partner van ACTP. We steunen ACTP niet alleen met onze kwalitatieve voeding, maar ook met de conservatieprojecten, namelijk de Spix’s Ara en de Caraïbische Amazones. Om het bezoek in Berlijn helemaal af te maken voor de gasten, nodigde ACTP ons allemaal uit op hun jaarlijks zomerfeest. Hierbij vierden we samen met iedereen het einde van een succesvol kweekseizoen. We hopen dat iedereen veel heeft bijgeleerd en zich heeft geamuseerd! We kijken alvast uit naar de toekomst om deze samenwerking verder uit te bouwen.

Reddingsactie flamingo's Kampfers Dam, Zuid-Afrika

Kamfers Dam is een meer in Zuid-Afrika en één van de 4 plaatsen in de wereld waar de dwerg flamingo kweekt. Door de extreme droogte vinden de dwerg flamingo’s geen voedsel meer en werden de jongen achtergelaten door hun ouders. Ibisring is daarom een actie gestart voor het redden van de jonge dwerg flamingo’s. Dit mooie initiatief trok de aandacht van Deli Nature. Daarom hebben we besloten om samen met Ibisring deze reddingsactie te sponsoren. Al het geld dat wordt gesponsord gaat rechtsreeks naar de lokale projectleiders in Zuid-Afrika waar de flamingo’s worden verzorgd. Help deze dwerg flamingo’s en voorkom een regelrechte ramp voor de populatie van deze prachtige vogelsoort.