Fretten

Fretten zijn 100% carnivoor d.w.z. dat ze strikt vleeseter zijn. De fret is de gedomesticeerde vorm van de bunzing en behoort tot de marterachtigen. Dit wil zeggen dat het een roofdier is. Over het algemeen worden fretten gehouden als gezelschapsdier, maar ze worden ook regelmatig ingezet voor de jacht.

Mengelingen Kleinverpakking

5* Menu Fretten