Hamsters

Hamsters zijn solitair of sociaal. De solitaire hamsters kunnen heel moeilijk met soortgenoten om. Deze kunnen dus perfect alleen in een verblijf gehouden worden. Van zodra de dieren geslachtsrijp worden, is het samen zetten zéér moeilijk. Bij sociale rassen is dit helemaal niet het geval. Deze rassen kunnen perfect in koppel of zelfs in trio gehouden worden.