Paarden

Paarden zijn éénhoevige dieren die voornamelijk gehouden worden als rij- of trekdier. Afhankelijk van de levensfase van het dier en de arbeid die ze verrichten, hebben ze andere nutritionele behoeftes. We maken onderscheid tussen paarden die zware arbeid verrichten en paarden die geen of lichte arbeid verrichten. Paarden met specifieke noden kunnen eveneens bij Deli Nature terecht.

Meel-/ kruimel-/ korrelproduct

HippoX Tradition Pellet