Tropische Vogels

De familie van de tropische vogels bestaat uit twee grote groepen, de Australische en Afrikaanse prachtvinken. Mengelingen voor tropische vogels bestaan hoofdzakelijk uit ronde zaden, meer bepaald millet soorten en panis. Panis is kleiner dan de milletsoorten.